top of page

ANAHATA

4.čakrová sviečka

About Us

Štvrtá čakra sa nachádza uprostred hrudi, jej mantra je JAM. Farba je stredne zelená, čomu odpovedá i farba sviečky. Vôňa je zmesou 5 prírodných esencií, pečlivo namiešaných v presnom pomere. Vďaka tomu dochádza k efektívnej stimulácií danej čakry. Vo vôni najviac dominuje neroli alebo palmarosa.     

Štvrtá čakra sa formuje v rokoch 22-27 a potom 71-77. V týchto obdobiach máme na ňu najväčší dosah. 

Čo ovplyvňuje 4.čakra na fyzickej úrovni?

Srdce a obehový systém, hrudník a hrudná dutina, horná časť chrbta, dolná časť pľúc, rebrá, prsia,

krv a krvný obeh, koža, ramená a paže, osrdečník, bránica, brzlík, ...

Čo ovplyvňuje 4.čakra na psychickej úrovni?

    
   Prežívanie lásky a súcitu, delenie sa s druhými, spoluúčasť srdca pri rozhodovaní sa a riešeniach,

nesebeckosť, odovzdanosť, uzdravovanie, ...

Ako sa prejavuje blokácia 4.čakry?

Na fyzickej úrovni to môže byť napríklad rakovina pŕs, problémy hlavne v oblasti hrudníka - srdcové zlyhanie, infarkt myokardu, rakovina pľúc, astma, alergie, zápal priedušiek, bolest hornej časti chrbta, ...  Na psychickej napríklad nenávistné pocity, zášť, zloba, hnev, bezcitnosť, prehnaný smútok, egoizmus, uzavretosť samého do seba, zármutok, zúfalstvo, vnímanie seba samého ako obeti, potreba pomsty, nechuť do života, ...

Ako prečistiť 4.čakru?

Naučiť sa milovať sám seba a pestovať emocionálnu vyzralosť, ktorá umožňuje jednať vedome a súcitne. Súcitiť s ostatnými ľuďmi a byť citlivý k ich bolesti, súcit je schopnosť ctiť utrpenie druhého človeka a pritom mu vrátiť sílu a chuť do života.

Ďalej mali by sme odpustiť, čo nás oslobodzuje od pomsty a vnímania sa ako obeti.

bottom of page