top of page

Ceny a doprava

About Us

Výroba Tvojích sviečok môže trvať niekoľko dní z dôvodu individualného prístupu.

Každá jedna sviečka sa ručne vyrába pre konkrétnu osobu, výroba jednej sviečky trvá 4 až 6 hodín.

O aktuálnej dĺžke výroby Ťa informujeme pri objednávke.

bottom of page