top of page

ADŽŇA

6.čakrová sviečka

About Us

Šiesta čakra sa nachádza v oblasti tretieho oka, uprostred medzi obočím, jej mantra je OM. Farba je indigová, čomu odpovedá i farba sviečky. Vôňa je zmesou 5 prírodných esencií, pečlivo namiešaných v presnom pomere. Vďaka tomu dochádza k efektívnej stimulácií danej čakry. Vo vôni najviac dominuje bazalka posvätná alebo jasmín.  

Šiesta čakra sa formuje v rokoch 36-42 a potom 85-91. V týchto obdobiach máme na ňu najväčší dosah. 

Čo ovplyvňuje 6.čakra na fyzickej úrovni?

Čelo, nos, oči, uši, celá tvár, malý mozog, dutiny, časť nervového systému, ...

Čo ovplyvňuje 6.čakra na psychickej úrovni?

    
   Intuícia, emočná a intelektuálna vyzrálosť, poznávanie, vývoj vnútorných zmyslov, duchovná sila, schopnosť prejaviť sa, schopnosť učiť sa pomocou skúseností, otvorenosť myšlienkam druhých, dôvera, sebeocenenie, vyzrálosť a múdrosť, videnie rozných vízií, počutie hlasu vyššieho Ja, ...

Ako sa prejavuje blokácia 6.čakry?

Na fyzickej úrovni to môže byť napríklad bolesti a tlaky v hlave, migréna, nádor na mozgu, krvácanie do mozgu, mozgová mŕtvica, problémy so zrakom a sluchom, zápaly dutín a horných dýchacich ciest, neurologické problémy, problémy s celou chrbticou, problémy s učením sa, epileptické záchvaty, ... Na psychickej napríklad prehnaný egoizmus, potreba ovládať druhých, neschopnosť nadhľadu nad situáciou, nepochopenie veci z pohľadu Vesmíru, odmietanie duchovného poznania a duchovných právd, uprednostňovanie iba racionalného myslenie, neschopnosť vidieť pod povrch vecí, ...

Ako prečistiť 6.čakru?

Naučiť sa zvažovať pravdivosť a uprimnosť svojích presvedčení, prehodnocovať a odvrhovať nepravdivé vnemy.

Hladať rozdiely medzi pravdou a ilúziou. Žiť vedomý život, zmeniť presvedčenia a pravidlá podľa, ktorých žijeme. 

bottom of page