top of page

SAHASRÁRA

7.čakrová sviečka

About Us

Siedma čakra sa nachádza na temene hlavy, tesne nad hlavou, jej mantra je AUM. Farba je stredne fialová, čomu odpovedá i farba sviečky. Vôňa je zmesou 5 prírodných esencií, pečlivo namiešaných v presnom pomere. Vďaka tomu dochádza k efektívnej stimulácií danej čakry. Vo vôni najviac dominuje kadidlo alebo verbena.            

Siedma čakra sa formuje v rokoch 43-49 a potom 92-98. V týchto obdobiach máme na ňu najväčší dosah. 

Čo ovplyvňuje 7.čakra na fyzickej úrovni?

Lebka a veľký mozog, svalová sústava, kostra, koža, ...

Čo ovplyvňuje 7.čakra na psychickej úrovni?

    
  Viera v život, jednota so všetkým, etika, odvaha, humanita, nesebeckosť, videnie vecí z nadhľadu - videnie väčšieho celku, zbožnosť a duchovnosť, viera, inšpirácia, ...

Ako sa prejavuje blokácia 7.čakry?

Na fyzickej úrovni to môže byť napríklad migréna, chronická vyčerpanosť, ktorá nesúvisí s fyzickou námahou, poruchy energie, vysoká citlivosť na svetlo a zvuk, ... Na psychickej napríklad nevysvetliteľné depresie, stráta radosti zo života, schizofrénia, pocity odsudzenia, neistota, strach, strata predstavy o životnom cieli,

mentálna a psychická únava, vyčerpanosť, stráta prítomného okamihu, ...

Ako prečistiť 7.čakru?

Potreba venovať sa hľadaniu dôverného vzťahu k Bohu. Prijať zistenie, že naše duchovné potreby sú pre naše blaho rovnako dôležité ako tie fyzické. Učiť sa žiť v prítomnom okamihu a neblokovať prúdenie životnej sily

neustálym vracaním sa do minulosti.

bottom of page